Timnodonic acid (20:5) (omega-3) in Meat

List of meat with a high timnodonic acid (20:5) (omega-3) content.

Food Amount
Frog legs 0.01 g
Pork lungs 0.01 g
Beef 0.00 g
Beef brain n/d
Beef tripe n/d
Beef tongue n/d
Beef lungs n/d
Beef heart n/d
Beef kidney n/d
Beef liver n/d
Goat meat n/d
Bear meat n/d
Bison meat n/d
Beaver meat n/d
Boar meat n/d
Pork loin n/d
Pork liver n/d
Pork pancreas n/d
Pork spleen n/d
Pork heart n/d
Pork stomach n/d
Pork tail n/d
Pork tongue n/d
Pork chitterlings n/d
Pig's feet n/d
Pork kidneys n/d
Pig's ears n/d
Veal n/d
Lamb meat n/d
Horse meat n/d
Rabbit meat n/d
Elk meat n/d
Antelope meat n/d
Beefalo meat n/d
Venison (deer meat) n/d
Pork n/d
Pork brain n/d